Kurs Divemaster PADI

Jeśli planujesz profesjonalną karierę jako Divemaster to w centrum nurkowym Panorama Divers w Hurghadzie możesz szkolić się z polskimi instruktorami.Po ukończeniu kursu będziesz mógł: 

 • nurkować z certyfikowanymi nurkami
 • pomagać instruktorowi podczas zajęć basenowych
 • asystować instruktorowi podczas nurkowań na wodach otwartych
 • prowadzić niektóre z programów PADI (np. Skin Diver, ReActivate, Discover Local Diving)

Wymagania wstępne:

 • certyfikat AOWD i Rescue
 • ukończony 18 rok życia
 • 40 zalogowanych nurkowań
 • ukończona wstępna i dodatkowa pomoc przedmedyczna (EFR Primary and Secondary Care) w ciągu ostatnich 24 miesięcy
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Wymagania do uzyskania certyfikatu:

 • zaliczyć sesje teoretyczne, wypełnić sprawdziany wiedz i zdać egzamin teoretyczny
 • przygotować plan akcji ratunkowej dla danego miejsca nurkowego
 • zaliczyć sprawdzian wytrzymałości i umiejętności pływackich
 • zaliczyć ocenę umiejętności ratowniczych
 • zaliczyć umiejętności nurkowe
 • zaliczyć ćwiczenia praktyczne
 • mieć zalogowane minimum 60 nurkowań (w tym nocne, głębokie i nawigację podwodną)

Czas szkolenia: 14 dni

(ponieważ ten kurs, podobnie jak inne kursy PADI opiera się na spełnieniu standardów szkoleniowych, czas ukończenia może być różny u różnych kursantów, ale raczej nie krótszy niż 2 tygodnie)

Po kursie możesz przystąpić do kursu Asystenta Instruktora PADI lub kursu instruktorskiego.

Kursy nurkowania prowadzone są przez doświadczonych polskich instruktorów w 5-cio gwiazdkowym centrum PADI w Hurghadzie (Egipt).

Kurs Divemaster PADI Hurghada
Kurs Divemaster PADI Hurghada
Kurs Divemaster PADI Hurghada

  
PADI CDC