TEC i CCR w Hurghadzie

Kursy nurkowań technicznych TEC przeznaczone są dla osób, które mają już uprawnienia do nurkowań rekreacyjnych i chcą nauczyć się jak bezpiecznie nurkować głębiej i realizować nurkowania dekompresyjne. Z nami w centrum nurkowym  Hurghadzie możesz wziąć udział kursach nurkowań technicznych TEC REC - są one podzielone na stopnie: TEC 40,TEC 45 oraz TEC 50

W centrum nurkowym w Hurghadzie mamy także ofertę kierowaną dla osób planujących nurkowania techniczne z konfiguracją boczną TEC Sidemount.

Nurkowania techniczne wymagają zaakceptowania większego ryzyka i często wybierają je osoby chcące rozwijać swoje umiejętności i pragnące nurkować na większe głębokości niedostępne dla większości nurków.

W Hurghadzie mamy wiele doskonałych miejsc nurkowych, na których prowadzimy szkolenia i nurkowania techniczne. Są to zarówno głębokie ściany, jaskinie jak i głębiej położone wraki. 

Być może Twój rozwój skieruje się w stronę nurkowań z użyciem obiegów zamkniętych (CCR). Dla osób planujących nurkować na rebreatherach mamy ofertę szkoleń na CCR Rebel.
  

Opis kursów TEC REC  

Kurs TEC 40

Kurs wprowadzi Cię w zakres nurkowań technicznych - da Ci podstawową wiedzę na ich temat oraz w przyjazny sposób pozwoli na przejście od nurkowań rekreacyjnych (bezdekompresyjnych) do nurkowań technicznych (dekompresyjnych).

Podczas kursu TEC 40 nauczysz się:

 • zmieniać gazy podczas nurkowań technicznych
 • planować zaawansowanie nurkowania bezdekompresyjne z użyciem wzbogaconego powietrza do maksymalnej głębokości 40 metrów
 • planować zaawansowanie nurkowania na powietrzu z limitowaną (do 10 minut) dekompresją, z użyciem 1 butli bocznej (stage - z maksymalną zawartością tlenu do 50%) do maksymalnej głębokości 40 metrów
 • przećwiczysz i przygotujesz się do radzenia sobie i rozwiązywania przewidywalnych problemów podczas nurkowań technicznych (dekompresyjnych)

Kurs TEC 40 jest odpowiednikiem kursu Advanced Nitrox w innych organizacjach nurkowych.

Wymagania wstępne do kursu TEC 40:

 • ukończony 18 rok życia
 • posiadać stopień AOWD (lub równoważny innej organizacji nurkowej)
 • posiadać specjalizację Deep Diver
 • posiadać uprawnienia do nurkowań na nitroxie
 • mieć zalogowanych przynajmniej 30 nurkowań, z czego 10 głębszych niż na 18 metrów na nitroxie
 • przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nurkowań dekompresyjnych

Uprawnienia po kursie TEC 40:

Będziesz mógł planować i realizować nurkowania do maksymalnej głębokości 40 metrów z limitowaną do 10 minut dekompresją  używając 1 butli bocznej (stage - z gazem dekompresyjnym zawierającym do 50% tlenu).

Przebieg kursu TEC 40:

Kurs trwa 3 dni - wykonasz 4 nurkowania szkoleniowe, z których ostatnie będzie nurkowaniem dekompresyjnym.
  

Kurs TEC 45

Kolejny krok na drodze rozwijania umiejętności nurkowań technicznych. Kierowany dla osób, które chcą nurkować głębiej i nauczyć się jak planować i realizować nurkowania z nielimitowaną dekompresją z użyciem dodatkowej butli bocznej (stage - z zawartością do 100% tlenu).

Podczas kursu TEC 45 nauczysz się:

 • jak poprawnie zmieniać gazy podczas nurkowań technicznych
 • jak zaplanować i zrealizować zaawansowanie nurkowania do maksymalnej głębokości 45 metrów bez ograniczeń w czasie trwania dekompresji
 • używać dodatkowej butli bocznej (stage) z maksymalną zawartością tlenu do 100%

Wymagania wstępne do kursu TEC 45:

 • ukończony 18 rok życia
 • ukończyć kursy i specjalizacje: AOWD, Rescue Diver, Deep Diver i nurek nitroksowy (lub równoważne innych organizacji)
 • być nurkiem z ukończonym szkoleniem TEC 40 (lub równoważnym)
 • posiadać zalogowane minimalnie 50 nurkowań z czego: 12 głębszych niż 18 metrów (na nitroksie) i 6 głębszych niż 30 metrów
 • przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nurkowań dekompresyjnych

Uprawnienia po kursie TEC 45:

będziesz mógł zaplanować i zrealizować nurkowania do maksymalnej głębokości 45 metrów z nielimitowaną dekompresją oraz używać butli bocznej (stage) z zawartością do 100% tlenu

Przebieg kursu TEC 45:

czas trwania kursu 3 dni - wykonasz trzy nurkowania z których jedno będzie dekompresyjne
  

Kurs TEC 50

Kolejny kurs techniczny rozwijający Twoje umiejętności nurkowań technicznych

Podczas kursu TEC 50 nauczysz się:

 • jak planować i realizować nurkowania dekompresyjne na maksymalną głębokość 50 metrów na powietrzu z nielimitowanym czasem dekompresyjnym, z użyciem 2 buli bocznych (stage) z 2 różnymi mieszankami gazów dekompresyjnych z zawartością do 100% tlenu

Wymagania wstępne do kursu TEC 50:

 • ukończone 18 lat
 • odbyte szkolenia: AOWD, Rescue Diver, Deep Diver, nurek nitroxowy - lub równoważne
 • być nurkiem certyfikowanym TEC 45 - lub równoważne
 • mieć zalogowanych 100 nurkowań, z czego: 20 z wykorzystaniem nitroxu, 25 głębszych niż 18 metrów, 20 głębszych niż 30 metrów
 • przedstawić zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nurkowań dekompresyjnych

Uprawnienia po kursie TEC 50:

będziesz mógł planować i realizować nurkowania techniczne do maksymalnej głębokości 50 metrów na powietrzu z wykorzystaniem 2 butli bocznych (stage) z dwoma różnymi mieszankami dekompresyjnymi z zawartością do 100% tlenu

Przebieg kursu TEC 50:

Czas trwania 3 dni - wykonasz 4 nurkowania, z których 2 będą dekompresyjne
  

Kurs TEC Sidemout

Jest to kurs przeznaczony dla osób planujących nurkować technicznie z użyciem konfiguracji bocznej.

Wymagania wstępne do kursu TEC Sidemount:

 • ukończony 18 rok życia
 • stopień AOWD (lub równoważny)
 • zalogowane 30 nurkowań
 • zalecane posiadanie uprawnień do nurkowań z użyciem nitroxu
    

Rebreather Rebel

Zapraszamy do zapoznania się z modelem CCR Rebel

 

Kurz CCR Hurghada - rebreather
TEC i CCR w Hurghadzie
Rebreather Rebel Hurghada
Nurkowanie techniczne Hurghada

  
PADI CDC